Een bijzonder kantoor is het sowieso geworden. Van buiten én van binnen.
Het kantoor van Bouwbedrijf Berghege in het voormailge klooster vroeg om een passende inrichting.